Podniká mesto Prešov so "schránkovou" firmou?

Autor: Martin Ďurišin | 3.10.2016 o 12:53 | (upravené 3.10.2016 o 17:49) Karma článku: 4,16 | Prečítané:  1582x

Mesto Prešov má prostredníctvom mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. podiel v spoločnosti, ktorej koneční užívatelia výhod nie sú všetci známi. Je to v poriadku?

Nový protischránkový zákon by mal byť účinný od 1.1.2017 a ukazuje sa, že firmy uchádzajúce sa o verejné zdroje budú povinné registrovať sa v registri partnerov verejného sektora a zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Pritom povinnosť registrovať sa nebudú mať len tí, ktorí sa uchádzajú o peniaze zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj tí, ktorí sa uchádzajú o financie (okrem iných aj) z obecných akciových spoločností.

Ako sa na tieto transparentné pravidlá pripravuje mesto Prešov? Zatiaľ nijako, resp. z môjho pohľadu veľmi zle! Vysvetlím! Mesto Prešov zrejme vážne uvažuje o pokračovaní v podnikaní so zjavnou "schránkovou firmou" a to dokonca dvojako: priamo mesto Prešov prostredníctvom nájomnej zmluvy so spoločnosťou Duteko, a. s. a zároveň zachovávaním majetkovej účasti 100%-tnej obchodnej spoločnosti mesta Prešov - Technických služieb mesta Prešov, a. s. v spoločnosti Duteko, a. s.

V čom je problém? Ako a prečo bola založená spoločnosť Duteko, a. s.? Poporiadku!

Spoločnosť Duteko, a. s. (Bajzova 20, 080 01 Haniska pri Prešove, IČO:36446254) bola založená v roku 1997 a jej zakladateľmi boli:

  • DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov - v podiele 70%

  • TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PREŠOV, a.s, Bajkalská 33, 080 01 Prešov - v podiele 30%

Spoločnosť Duteko, a.s. bola (pôvodne) založená za konkrétnym účelom a doteraz realizovala predovšetkým tieto činnosti:

  1. sanáciu a rekultiváciu skládky TKO Cemjata – sanácia sa realizovala na etapy po roku, až do roku 2007, kedy boli práce na sanácii skládky TKO Cemjata definitívne ukončené, avšak skládka je, podľa mojich informácií neskolaudovaná pre nevysporiadané pozemky, ktoré postupne prechádzali späť do rúk reštituentom.

  2. prekládku a prepravu odpadu z mesta Prešov (privezeného vozidlami TSmP, a.s.), ktorý následne prekladala do veľkoobjemových kontajnerov a prepravovala na skládku do Petroviec. Túto prekládku dovezeného odpadu realizovala na prekládke odpadu, ktorú si zriadila v areáli bývalej skládky odpadov na Cemjate a pri činnosti využívala prenajatý majetok mesta.

Prekládka a preprava odpadu z Cemjaty na skládku do Petroviec bola podchytená zmluvou spoločnosti Duteko, a. s. s mestskou spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s. v znení jej deviatich dodatkov. Zmluvne bola za prekládku a prepravu odpadu z Cemjaty na miesto zneškondnenia dohodnutá cena 5,8 €/t (od 1.5.1998); 6,69 €/t (od 1.7.1999); 7,46 €/t (od 1.6.2000); 7,76 €/t (od 1.12.2004); 8,13 €/t (od 1.8.2006); 14,31 €/t (od 1.1.2009); pričom od 1.1.2010 sa mala v cene automaticky premietať aj miera inflácie, od 28.5.2012 to bola suma už 15,26,- €/t (pre lepšie porovnanie sú aj sumy, pôvodne vedené v Sk, prepočítané na eurá, konverzným kurzom).

Spoločnosť Duteko, a. s. mala uzatvorenú nielen zmluvu so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov, a. s., ale aj s mestom Prešov – a trvá dodnes, ba čo viac, uvažuje sa o jej predĺžení! Spoločnosť Duteko, a. s. má platnú nájomnú zmluvu s mestom Prešov zo dňa 2.6.1997 v znení Dodatkov 1, 2, 3 na dobu neurčitú.

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom hmotného investičného majetku mesta Prešov v trvaní na dobu neurčitú v pôvodnej celkovej hodnote 3.267.903,- Sk (čo je v prepočte konverzným kurzom 108.474,- €) za sumu 65.500,- Sk/rok. Prenajatý hmotný investičný majetok predstavovali: garáže Cemjata, bunka sociálna Cemjata, oplotenie skládky Cemjata, cesta panelová Cemjata, vstup. brány Cemjata, vážny mostík s príjazdom, cesta živičná úprava, traktor pásový. Dodatkom, resp. "doplnkom" k zmluve z 15.1.1998 sa prenajatý majetok rozrástol o mostovú váhu a počítač s príslušenstvom a zvýšil sa nájom na rovných 70.000,- Sk/rok s účinnosťou od 1.1.1998.

Dňa 14.03.2005 spoločnosť Duteko, a. s. a mesto Prešov uzavreli zmluvu o nájme nehnuteľností, ktorou sa vyňal z pôvodnej nájomnej zmluvy (dodatok č. 2 z 14.3.2005) do tejto zmluvy o nájme majetok mesta (sociálna bunka Cemjata, panelová cesta Cemjata, vážný mostík a príjazd) pre potrebu získania grantu z fondov EÚ, grantovej schémy DE MINIMIS cez NARMSP (Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania). Táto zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to do 14.03.2015. Následne bolo spoločnosťou Duteko, a. s. žiadané o jej predĺženie, čomu nebolo vyhovené. Predmetný majetok sa prenajal spoločnosti Duteko, a. s. novou samostatnou Zmluvou č. 9/2015 o nájme s trvaním na dobu určitú, do 31.08.2016, t. j. do dátumu trvania zmluvy na prekládku a prepravu odpadu so spoločnosťou Duteko, a. s. a jeho zneškodnenie spoločnosťou OZÓN Hanušovce, a. s., kvôli bezproblémovému zberu a vývozu odpadu z mesta Prešov.

Pôvodná zmluva na dobu neurčitú bola ešte v roku 2009 upravená dodatkom č. 3, a to tak, že v nájomná zmluva na dobu neurčitú aktuálne znie na prenájom hmotného investičného majetku (garáže Cemjata, oplotenie skládky Cemjata, vstup. brány Cemjata, cesta živičná úprava) v celkovej hodnote 969.000,- Sk (32.164,- €), pričom nájomné bolo stanovené na 22.896,- Sk/rok (760,- €/rok)

V súčasnosti je mestom Prešov "prekládka Cemjata" nevyužívaná, pretože od 1.9.2016 zabezpečuje zneškodňovanie odpadu pre Prešov spoločnosť Marius Pedersen, a. s., ktorá využíva skládku v Ražňanoch a mestská spoločnosť TSmP, a. s. vyváža odpad priamo na uvedenú skládku.

Kardinálny problém z pohľadu dnešnej optiky pripravovaného protischránkového zákona a využitia verejných zdrojov nastal pre mesto v roku 2012, kedy sa zmenila akcionárska štruktúra spoločnosti Duteko, a. s. pristúpením nového akcionára. Zmena uskutočnila zrejme prostredníctvom navýšenia základného imania spoločnosti, a to z hodnoty 33.194,- € na 100.800,- €.

Majetkové pomery v spoločnosti sú dnes zrejme takéto

  • CERODI TRADING Limited, Nikózia, Cyprus, - v podiele 66,67%,
  • DÚHA, a. s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov - v podiele 23,33%,

  • TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PREŠOV, a.s, Bajkalská 33, 080 01 Prešov - v podiele 10%

V prípade podielu TSmP, a. s. šlo o zmenu, ktorá znamenala zníženie jeho akcionárskeho podielu z 30% na 10%, čo je naozaj výrazné zníženie vlastníckeho podielu! Tu vyvstáva otázka: Nemala byť zmena akcionárskeho podielu, resp. jeho zníženie prerokované a schválené aj poslancami mesta v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov, keďže došlo v konečnom dôsledku o zníženie podielu majetku mesta v spoločnosti, kde má mesto cez svoju 100% spoločnosť TSmP, a. s. vlastnícku účasť?

Na dôvažok a dôkaz ľahostajného prístupu k správe majetku sa mi žiada uviesť ešte to, že, podľa mojich informácií (priznávam, že táto nie je neoverená na 100%), sa bývalý podpredseda predstavenstva spoločnosti Duteko, a. s. vzdal funkcie už pred vyše rokom, no vo výpise z obchodného registra bola zmena v orgánoch spoločnosti vykonaná až 27.9.2016 (mimochodom táto zmena nastala cca 2 týždne po tom čo som sa o vec začal intenzívnejšie zaujímať). Výmena člena dozornej rady nie je vykonaná dodnes.

Postavme si teda otázku: Spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., teda de facto mestu Prešov už viac ako rok naozaj vôbec nevadí, že jej, síce už len 10% podiel (ale predsa je to podiel), nemal kto cca 1 rok dôsledne spravovať a strážiť ako člen výkonného orgánu spoločnosti Duteko, a. s., teda jej predstavenstva?

Pripomínam, že z 5-tich členov predstavenstva spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., okrem predsedu predstavenstva, sú dvaja nominovaní z poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD, SIEŤ, NOVA (konkrétne podpredsedníčka predstavenstva a ďalší člen predstavenstva), jeden je nominantom poslaneckého klubu SMER-SD, nezávislí poslanci, SNS a jeden člen je nominantom poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV.

Zopár ďalších otázok na zamyslenie na záver:

  • Načo je TSmP, a. s., a teda de facto mestu Prešov, majetkový podiel v spoločnosti, o ktorý zjavne neprejavovali záujem?

  • Je naozaj v poriadku, že 100%-tná mestská firma – Technické služby mesta Prešov, a. s., teda de facto priamo mesto Prešov, má podiel v spoločnosti, ktorej rozhodujúci 70%-tný spoločník-akcionár CERODI TRADING Limited, Nikózia, Cyprus sa javí ako tzv. "schránková firma", a teda nepoznáme jej konečného užívateľa výhod?

  • Má mesto Prešov naozaj záujem naďalej udržiavať obchodný, majetkový (nájomný), či iný vzťah s touto obchodnou spoločnosťou?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

V Dobšinej sa boja jedni druhých. Vražda ich naučila

Mladý Róm dobil miestneho futbalistu. V nedeľu prišli do Dobšinej priaznivci ĽSNS.


Už ste čítali?